Pořiďte si novou rohovou lavici ještě dnes a 🔥 ušetřete 5%🔥 se slevovým kódem MWDESIGN5 !

⌛Akce končí 30.7.2024 ve 23:59! ⌛

Informace: V termínu od 20.7.2024 – 07.8.2024 budeme čerpat dovolenou a proto se doba výroby může prodloužit až o 15 pracovních dnů.

Vážení zákazníci. Těšíme se vašemu enormnímu zájmu o naše rohové lavice a proto bychom vás chtěli včas informovat, že pro všechny objednávky přijaté a zároveň uhrazené do 31.10.2022 garantujeme doručení do 23.12.2022.

Vážení zákazníci. Během vánočních svátků, tj. od 23.12.2022 do 9.1.2023 nepracujeme, a proto se doba výroby v tomto období prodlouží.
Děkujeme vám za pochopení a trpělivost a přejeme vám příjemné Vánoce a šťastný nový rok.

Doprava a reklamace

Doprava

 1. Způsobem dodání zboží je doprava zboží prodávajícím na místo určené kupujícím. Místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce jako Doručovací adresa.
 2. Prodávající zajistí přepravu zboží na místo určené kupujícím samostatně nebo prostřednictvím externí přepravní služby. Náklady na dodání zboží jsou vyčísleny při vytváření objednávky, před jejím závazným potvrzením.
 3. Prodávající je povinen informovat kupujícího o datu plánovaného doručení objednávky nebo zaslat odkaz na webové stránky externího dopravce pro sledování doručení zásilky, nejpozději však 24 hodin před plánovaným doručením,
 4. Kupující je povinen vyzvednout si zboží na adrese místa dodání v době určené prodávajícím nebo externím dopravcem. V případě, že kupující nepřevezme zboží ve stanoveném termínu, je povinen uhradit náklady ve výši 990,00 Kč za opětovné dodání v jiném dohodnutém termínu.
 5. Při převzetí zboží kupující zkontroluje fyzickou neporušenost, úplnost a správnost zboží. Pokud je zboží viditelně poškozeno a/nebo zničeno, má kupující právo zboží nepřevzít a povinnost neprodleně kontaktovat prodávajícího e-mailem a zaslat mu kopii vyplněného reklamačního protokolu od dopravce. V případě, že bude kupujícímu doručena nekompletní zásilka, kupující nemá právo odmítnout převzít zásilku. Je povinen neprodleně písemně kontaktovat prodávajícího.

Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v dodací lhůtě, která se skládá z expediční lhůty, která činí 35 pracovních dnů od přijetí zálohy na objednávku, a dodací lhůty, která činí 3 až 7 pracovních dnů od data expedice. Prodávající má právo z výrobních důvodů odložit odeslání objednaného zboží, maximálně však o 15 pracovních dnů.
 2. Pokud není možné odeslat zboží ve výše uvedené lhůtě, strany se dohodly na poskytnutí dodatečné lhůty pro plnění. Pokud kupující s dodatečnou lhůtou k plnění nesouhlasí, má právo odstoupit od kupní smlouvy.
 3. Kupující je seznámen s dodací lhůtou na webových stránkách internetového obchodu. V případě, že kupující nesouhlasí s dodací lhůtou pro dodání zboží na zakázku po odeslání objednávky, je oprávněn objednávku zrušit do 24 hodin od obdržení oznámení.
 4. Kupující je povinen zvolit místo dodání v objednávce.
 5. Kupující je povinen převzít zboží v místě uvedeném v objednávce a v době oznámené prodávajícím v informačním e-mailu o dodání zboží, a to buď osobně, nebo zajistit převzetí zboží osobou pověřenou kupujícím.
 6. Prodávající bude kupujícího informovat o termínu dodání zboží na místo určené kupujícím při expedici zboží ze skladu prodávajícího telefonicky, popř.. zasláním informačního e-mailu o doručení s uvedením data doručení nebo odkazu na sledování zásilky. Prodávající může kupujícímu o tomto datu zaslat také textovou zprávu. Doručení zboží zajistí prodávající nejpozději ve lhůtě k dodání určené podle tohoto článku. Kupující je povinen převzít zboží řádně a včas v místě a v čase určeném v souladu s tímto článkem a potvrzeném prodávajícím v informačním e-mailu. Pokud kupující nepřevezme zboží řádně a včas, může prodávající provést opětovné doručování zboží. Nepřevezme-li kupující zboží řádně a včas vzniká prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit a účtovat si náklady související se skladováním zboží ve výši 250,00 Kč za den, a to počínaje prvním dnem vrácení zboží prodávajícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za dodání zboží na místo určené kupujícím není zahrnuta v ceně zboží, pokud se strany nedohodnou jinak.
 7. Při převzetí zboží kupující zkontroluje fyzickou neporušenost a úplnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a/nebo zničena, má kupující právo zásilku nepřevzít a povinnost neprodleně kontaktovat prodávajícího e-mailem a zaslat mu kopii vyplněného reklamačního protokolu od dopravce. V případě, že bude kupujícímu doručena nekompletní zásilka, kupující nemá právo odmítnout převzít zásilku. Je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s § 7 odst. 6 písm. c) zákona 102/2014 Sb. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud se jedná o prodej zboží vyrobeného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího. V souladu s těmito obchodními podmínkami a výše uvedeným ustanovením zákona není možné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení zboží na zakázku nebo na míru, pokud zákazník bere na vědomí, že nábytek z masivu (židle, taburety apod.) je lakován podle zvolené imitace dřeva. (Při objednávce kuchyňské rohové lavice a příslušenství jde o zhotovení zboží na zakázku, jelikož si kupující volí materiál, rozměry, variantu, barvu dřeva, materiál čalounění).
 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího-podnikatele se řídí příslušnými ustanoveními čl. zák.
 3. Prodávající se může kdykoli po uzavření kupní smlouvy dohodnout na odstoupení od kupní smlouvy s kupujícím spotřebitelem, který není oprávněn od smlouvy odstoupit (zboží zhotovené na zakázku), nebo s kupujícím podnikatelem. V takovém případě má prodávající nárok na náhradu škody spočívající zejména v úhradě vzniklých nákladů a nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z kupní ceny za každý den trvání smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky, ak:
  • pokud zboží nemůže být dodáno řádně a včas,
  • pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas.